Internetfoorumeista povattiin aikoinaan keskustelukulttuurin vauhdittajaa internetin lyödessä itsensä läpi 1990-luvun lopussa. Foorumeilla on siis tarkoitus käydä keskustelua sen muiden jäsenten kanssa. Keskustelut muodostavat alati pitenevän ketjun, josta käytetään nimitystä lanka. Langat keskittyvät yleensä samaan aiheeseen, ja foorumit lajittelevat keskusteluja langoiksi juurikin niiden aiheen perusteella. Kun keskusteluun eli lankaan on sidottu jokin tietty aihe, se ei myöskään pääse rönsyilemään, vaan keskustelijat pysyvät asiassa. Tätä myös valvovat usein siihen nimitetyt käyttäjät eli moderaattorit.

2000-luvun puolen välin jälkeen mukaan alkoivat tulla sosiaaliset mediat, jossa mukana ovat käyttäjien keskustelujen lisäksi myös kuvat, videot ja linkit muihin sivuihin. Sosiaalinen media on myös kasvanut tärkeäksi markkinointi- ja tiedotuskanavaksi. Maailman suosituimmaksi sosiaaliseksi mediaksi tituleerattulla Facebookilla on yli kaksi miljardia käyttäjää, mikä vastaa hieman alle kolmannesta koko maapallon väkiluvusta.

Foorumeita on moneen lähtöön

Foorumeilla on myös usein täysin ulkopuolinen yleisö varsinkin, kun foorumi ei ole internetissä, ja yksi maailman tunnetuimmista onkin vuosittain järjestettävä Maailman talousfoorumi, joka kokoontuu Davosissa, Sveitsissä. Tällaisen julkisen ja aiheeltaan rajatun keskustelun tarkoitus on saada pyhitettyä keskustelutilaisuus nimenomaan halutulle ja tärkeäksi koetulle asialla, joka on tässä tapauksessa maailman talous ja sen tila.

Foorumi ei siis ole vain internetfoorumi, vaan se voi olla myös fyysinen tapaaminen. Alkujaan foorumilla onkin nimeomaan tarkoitettu antiikin ajan toreja, jonne kansalaiset kokoontuivat ostosten lisäksi myös keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja tekemään päätöksiä niiden pohjalta. Nämä tapahtumat olivat julkisia, mitä pidetään minkä tahansa demokratian kulmakivenä. Puhe- ja äänioikeus oli tosin rajattu vain kansalaisille eli monien antiikin yhteiskuntien kohdalla vapaisiin miehiin.

Keskustelun avaaminen onnistuu foorumilla hyvinkin helposti, sillä monilla sivustoilla käyttäjät voivat perustaa omia lankojaan ja aloittaa keskusteluja uusista ja mielenkiintoisista aiheista. Internetin kasinotarjonnan aina vain laajentuessa myös kasinopelaajat ovat löytäneet toisensa netin keskustelupalstoilta ja vaikkapa Casino Huoneen tarjonnasta ja kokemuksista vaihdetaan mielipiteitä.

Pienemmät foorumit keskittyvät yleensä yhteen asiaan ja ne ovat jonkun harraste- tai intressiryhmän ylläpitämiä. Taustalla on usein se, että foorumin osallistujat asuvat kaukana toisistaan ja foorumi mahdollistaa jopa reaaliaikaisen keskustelun useiden satojen ihmisten kesken, mikä auttaa pitämään ryhmän elinvoimaisena. Isommissa foorumeissa hyödynnetään aina aihekohtaisia lankoja. Näin ollen on mahdollista, että yksittäinen käyttäjä vierailee vain muutaman aiheen langalla eikä tutustu koko foorumin tarjontaan.

Miten foorumeilla keskustellaan?

Kuten jo aiemmin mainittu, on useimmilla foorumeilla valvojia eli moderaattoreita, joiden tehtävä on vahtia, että keskustelijat pysyvät aiheessa eivätkä käyttäjät häiriköi ketään. Moderaattorit toimivat varsinkin pienten ja keskisuurien foorumien osalta vapaaehtoisina ja ovat usein foorumin pitkäaikaisia lukijoita. Isommat foorumit palkkaavat väkeä valvomaan keskusteluitaan, sillä isojen toimijoiden kohdalla kyse on kokopäivätyöstä keskustelijoiden suuresta määrästä johtuen.

Keskustelu foorumeilla on eloisaa: se, kuinka intensiivistä se on riippuu aiheesta, sen ajankohtaisuudesta ja keskustelijoiden määrästä. Foorumien suosio perustuu nimenomaan siihen, että niissä pääsee kysymään, vastaamaan ja kommentoimaan helposti ja vieläpä omin sanoin.

Tyypillinen keskustelu foorumilla alkaa siten, että yksi käyttäjä esittää mielipiteen tai kysyy ratkaisua johonkin ongelmaansa ja sitten muut käyttäjät saapuvat paikalle omine kommentteineen. Keskustelu jatkuu kunnes ongelma on ratkaistu tai asia muuten loppuun käsitelty.

Koemmeko vielä foorumien renessanssin?

Sosiaalisen median yleistyessä foorumien ylläpitäjien ja suurten ystävien keskuudessa heräsi huoli siitä, kuolevatko foorumit nyt pois, kun sosiaalisessa mediassa on niin paljon enemmän vaihtoehtoja. Osittain tämä pitää paikkaansa, sillä monet niistä foorumeista, jotka olivat kaikkien huulilla 2000-luvun alussa, ovat lopettaneet toimintansa tai ainakin menettäneet merkittävän osan käyttäjistään.

Kuplat ja poteroituminen ovat myös nostaneet päätään sosiaalisen median tulon mukana, sillä esimerkiksi Facebookissa keskustelua käydään etupäässä sellaisten sellaisten ystävien kanssa, jotka kukin käyttäjä on itse ennalta hyväksynyt. Tämä on johtanut siihen, että olemme entistä valikoivimpia sen suhteen, kenen kanssa keskustelemme. Perinteisillä foorumeilla tästä ei ollut tietoakaan, sillä keskusteluun saattoi liittyä kuka tahansa.

On mahdollista, joidenkin mukaan jopa todennäköistä, että perinteiset foorumit kokevat edes jonkinlaisen uudelleensyntymän ja saavuttavat aivan uudenlaista suosiota varsinkin sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka pyrkivät tietoisesti välttämään kuplautumista. Foorumit tarjoavat tähän mahdollisuuden, mutta nykyajan ongelma on vain se, että suurin osa perinteisistä foorumeista ei enää ole olemassa. Olisikin siis paikallaan perustaa uudelleen ja palvelemaan nykyajan keskustelijaa. Yksi asia, mitä nykyaikaiselta foorumilta vaaditaan, on ehdottomasti mobiilioptimointi. Foorumia on siis voitava käyttää sujuvasti älypuhelimella tai tabletilla, koska ne ovat yhä useamman ensisijainen väline internetin selaamiseen.